sketches-copy-24

Holakracja (zwana też omyłkowo Holokracją w licznych źródłach) oraz Turkus, zaczynają powoli wkraczać na naszą ojczystą scenę. Dziś, na przykład, mieliśmy pierwsze spotkanie polskiej grupy Teal for Teal. Serce się raduje widząc te pierwsze kroki w stronę lepszej przyszłości dla nas wszystkich :)!

Bo z takimi narzędziami jak Holakracja, Sociokracja, i szeroko pojęty Teal, będzie się działo lepiej dla ludzi, biznesu, a zatem i ogółu społecznego. Wprowadzenie organizacji które dążą do czegoś więcej niż profit, gdzie ludzie mogą być sobą i w oparciu o zaufanie współtworzyć zamiast konkurować, i gdzie rozwój jest oparty na ewolucji (zastępujący kontrolę, master plany i paraliże), ma szanse przynieść dużo DOBRA.

Hierarchiczny, tradycyjny model organizowania sam w sobie nie jest zły. Ale przeważnie poprzez kształt jaki on przybiera (w szczególności wraz ze skalą firmy) zaczynamy widzieć jego coraz to bardziej szare odcienie i limity.

Z jakiegoś powodu, my ludzie, mamy tendencje do dysfunkcji gdy posiadamy za dużo władzy bądź gdy tej władzy wcale nie mamy. Środek, do tego trzeba nam dążyć (organizacje partycypacyjne!)

Nowe formy organizacji

Jeżeli jest to pierwszy artykuł z którym się spotykacie na temat Holakracji i Turkusu, zachęcam do zapoznania się z podstawami tych koncepcji.

Słowem wstępu, Turkus (Teal) wywodzi się od kilku organizacyjnych myślicieli i został on rozpropagowany głównie za sprawą F. Laloux i jego ‘Reinventing Organizations‘ (książkę za darmo można ściągnąć ze stronki). Sama Holakracja została opisana w książce o (jakże niespodziewanym tytule ;)) ‘Holacracy’ niedawno, natomiast jej początki sięgają roku 2007.

W tym artykule chcę krótko nawiązać do głównej różnicy pomiędzy tymi systemami i możliwych zastosowań.

Relacja pomiędzy Holakracją i Turkusem

Turkus: jest to zbiór wartości, ogólnych przesłanek, które mogą być podstawą stworzenia organizacji turkusowej. Trzy filary to Self-management, Wholeness (bycie w pełni sobą) oraz Purpose (organizacja i ja tworzymy coś większego niż tylko profit).

Holakracja to, niejako, narzędzie do wspierania (tworzenia) organizacji Turkusu. Jest to model który, pozwala na pełnię samozarządzania i samoorganizacji w bezpieczny sposób (przetestowany w kilkuset firmach do tej pory). Jak Holakracja pomaga w tworzeniu turkusowej organizacji? O tym w następnym artykule!

A zatem, Holakracja może być wykorzystana jako narzędzie do:

  • stworzenia organizacji Turkusowej, jeżeli to jest wiodącą potrzebą,
  • stworzenia organizacji niekoniecznie turkusowej (czyli spełniającej wszystkie trzy filary, założenia Teal), ale w pełni partycypacyjnej i samoorganizacyjnej. Co, w moim przekonaniu, tak czy siak, jako produkt uboczny przyniesie więcej Purpose i Wholeness dla całej organizacji, nawet jeżeli nie jest to Twoim celem 🙂

A zatem Turkus to bardziej ruch, wartości, podstawy. Holakracja to gotowy przepis jaki można użyć aby stworzyć turkusową firmę.

Relacja: większość firm Holakratycznych jest w pełni bądź po części Turkusowa. Nie każda firma Turkusowa jest firmą Holakratyczną.


Mam nadzieję iż udało mi się rozjaśnić choć trochę relację pomiędzy tymi dwoma znaczeniami. Jeżeli chcesz usłyszeć więcej o Holakracji i firmach które działają na tym nowym systemie, zapraszam do kontaktu!

 

 

Advertisements